top of page

BASES K.P. '21

SUPORT A LA CREACIÓ DE PERFORMANCES

Aquesta convocatòria està dirigida a creadors i creadores que vulguin donar una empenta a la seva proposta escènica d’arts d’acció i moviment, en qualsevol de les fases de creació que es trobi (sigui una fase embrionària o una fase final de producció).

 

K.P. Convocatòria dirigida a treballs de l’art de l’acció i del moviment en procés de creació.

 

K.P. És un espai de relació entre artistes i professionals de les arts del moviment, l’acció i la performance. Dues setmanes de creació, workshops, tallers, xerrades, i convivència entre professionals al Sandaru.

La recepció de propostes es durà a terme de l'1 al 7 de juliol

 

El K.P. es concreta en:

 

 • Dues setmanes a temps complert del 6 al 16 de setembre de residència i creació.

 • Suport artístic amb l'ajuda de la mirada d'externa d’un professional de les arts performatives. Durant les dues setmanes de residència, les companyies podran comptar amb aquest suport a pactar temps i horaris en funció de les necessitats de cada companyia.

 • Convivència i suport de la resta d'artistes seleccionats.

 • Una beca de suport a la creació en funció de la modalitat a la que es pertanyi.

 • El 17 i 18 de setembre es farà una presentació a públic de les propostes treballades i el posterior retorn a partir de propostes post-funció.

 • Suport tècnic que es concretarà amb l’equip organitzador del K.P. i que s’ha d’adaptar a les condicions i possibilitats de l’equipament.

 • Un dels projectes seleccionats formarà part del Perpetracions ’22. En funció de la modalitat seleccionada per l’equip de Perpetracions, aquest podrà formar part de la presentació al carrer o a l’auditori de Sant Martí**.

 

Convocatòria. Dues modalitats:

 

K.P. GORJA

S’escolliran 2 projectes escènics en un procés avançat de creació.

L’objectiu és disposar de dues setmanes intensives d’assajos, comptar amb el suport d’una mirada professional externa i un primer contacte amb públic.

Beca de 400 €.

El lloc de presentació serà preferentment la Sala Sandaru.

 

K.P. CON

S’escolliran 3 reptes performàtics.

A partir d’una idea embrionària i no desenvolupada, oferim un parell de setmanes intensives de creació i de convivència amb altres artistes, per acabar presentant el treball al públic.

Beca de 200 €.

Aquesta modalitat s’ha de desenvolupar en espais reduïts i no convencionals del Sandaru***.

Duració màxima de 15 min.

 

Documentació per participar a la convocatòria:

 • Formulari d’inscripció omplert, que trobareu a partir del 1 de juliol al final de les bases.

 • Breu currículum dels participants.

 • Proposta de treball: descripció del projecte i sinopsi, justificació, tractament, fitxa artística i tècnica.

 • Necessitats tècniques.

 • Materials de creacions anteriors, com a material de referència.

 • Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a  artsesceniques@ccparcsandaru.cat

 

Equip de selecció:

Semolinika Tomic (Antic Teatre), Vero Cendoya, Maria Capell (Fira Tàrrega), Raquel Gualtero, Miquel Fiol, equip de Sant Martí Perpetracions, equip arts escèniques Sandaru.

 

Criteris de selecció:

 

Es valorarà la innovació de les propostes, l’experimentació i la recerca transversal. Es tindrà en compte l’esperit crític de la proposta i l’argumentació dels objectius. Es donarà resposta a totes les propostes (seleccionades o no) abans de finalitzar el mes de juliol.

 

Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

 

Al Sandaru li donem molta importància al públic, i a la formació d’aquest. Per aquesta raó, i de manera transversal volem integrar-lo dins del projecte K.P., i que formi part activa. Els artistes i companyies seleccionades, tindran espais de comunicació, explicació i mostra del treball en procés amb el grup de públic empoderat.

 

** L’equip de programació de Perpetracions es reserva el dret de deixar deserta l’elecció en el cas de que cap dels projectes s’adapti al Perpetracions.

 

*** Pots consultar els plànols del Sandaru al bloc d’arts escèniques (els espais disponibles estaran subjectes a la situació sanitària).

bottom of page