top of page
31ampolles_sense fons copia.png

F.E.M. 

Trobada entre les arts escèniques i el públic actiu

Freqüència Escènica Modulada és una trobada entre les arts escèniques i el públic actiu. Un dispositiu d'interacció on totes som convidades a reflexionar al voltant de la creació contemporània. La ràdio i el teatre tenen en comú la capacitat de connectar amb un present únic i efímer, d'evocar allò impossible, de propiciar l'exercici de la imaginació, la possibilitat d'entrar i sortir tant de la ficció com de la realitat. La naturalesa d'aquests llenguatges, consisteix en el fet que funcionen com a nodes de trobada. Aquest projecte vol incidir com una coordenada activa d'emissors/es i receptor/es reunides. Ho fem en format radiofònic i en un espai escènic per tal de trobar un espai tangencial que propicia altres tipus d'afecció i estímul. Volem descobrir l'efecte de la recepció en una situació que trenca amb l'acord convencional dels binomis actor/espectador o escenari/butaques, a partir d'un suport que reivindica el diàleg i l'intercanvi.

Pots recuperar les sessions anteriors a:

Canal de youtube 

Per Spotify

Deaf Piano resized 3radios.jpeg
bottom of page