top of page

BASES KINÈTIC 2025

CONVOCATÒRIA DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ

 

Dins la seva línia de suport a la creació i a les arts escèniques, el Centre Cívic Parc Sandaru convoca el Kinètic 2025.

 

Podran presentar-s’hi totes aquelles companyies o persones creadores dins l’àmbit de les arts escèniques, que desenvolupin qualsevol disciplina amb voluntat de treball de qualitat, amb continuïtat, compromís i que compleixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases:

 

1. La recepció de propostes es durà a terme de l'1 al 15 de juny inclosos. No s’acceptaran propostes que arribin després d’aquesta data.

2. Ha de ser un projecte nou, inèdit, que es vulgui gestar i finalment exhibir. Si aquest presenta contingut d’altres autors, haurà d’estar degudament autoritzat per aquests o pels propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat correrà a càrrec del grup participant.

3. Per la selecció de projectes es tindran en compte aquelles iniciatives que arrisquin en la producció, en la investigació artística i en la creació contemporània.

 

4. No s’acceptaran propostes que no es puguin realitzar tenint en compte les característiques de la sala, ni propostes que vagin adreçades a públic familiar.

 

5Per participar caldrà presentar un dossier que inclogui:

· Proposta de treball: descripció del projecte, sinopsi, fitxa artística i tècnica.

· Calendari de treball: disponibilitat d’horaris, l’espai requerit i necessitats tècniques dels assaigs (a consensuar amb l’equip d’arts escèniques del centre cívic).

· Currículum de la companyia i dels integrants de la mateixa.

 

· Necessitats tècniques per a l’estrena.

 

· Materials de creacions anteriors, com a material de referència.

· Omplir la fitxa d’inscripció (que trobareu aquí) o al final de les bases.

 

6. Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a artsesceniques@ccparcsandaru.cat

7. El centre ofereix:

· Suport personalitzat en funció a les necessitats de cada companyia.

· La utilització de sales d’assaig entre 4 i 6 mesos (de setembre a maig), en funció de les necessitats de la companyia i la disponibilitat del centre cívic.

· Una beca de 1500 € per donar suport a la producció de l’espectacle.

· L’ús d’un espai d’emmagatzematge per l’atrezzo de l’espectacle,

durant els mesos d’assaig i fins el dia de l’estrena.

· Suport artístic i de producció amb l’acompanyament d’un professional del sector de les arts escèniques. Les companyies podran comptar amb aquest suport a pactar temps i horaris en funció de les necessitats de cada companyia.

· Convivència i suport de la resta d’artistes seleccionades.​

· Jornada de treball conjunta entre les companyies seleccionades, i una entitat del sector de els arts escèniques pendent de determinar.​

 

· Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle i la funció. Les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so per tirar funció.

· Difusió de l’espectacle, plataformes 2.0.

 

· Invitació a diferents programadors del sector.

 

· Estrena de l’espectacle a la Sala Sandaru, un divendres dels mesos compresos entre gener i maig al vespre (hora a concretar). Sala amb una capacitat màxima per a 150 persones (aforament revisable segons els criteris sanitaris), escenari tipus rosco de 7 m d’ample per 5 m de fondària i 40 cm d’alçada, 2 vestuaris, i equip d’il·luminació i so. Fitxa tècnica: Raider de la Sala Sandaru aquí.

 

· Taquillatge íntegre aconseguit el dia de l’estrena.

 

· Breu col·loqui post-funció

 

8. Un cop rebudes les propostes i feta la selecció, es concertarà una entrevista amb les companyies. Per ordre de selecció es pactarà el calendari de treball amb cada una d’elles, i es farà la signatura d’acords i compromisos entre les sol·licitants i el centre.

 

9. Les companyies seran degudament informades del resultat de la selecció per correu electrònic abans del 12 de juliol.

 

10. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

 

Col·laboradors: Teatre Eòlia, Sala Beckett

bottom of page