top of page

BASES KINÈTIC 2023- 2024

CONVOCATÒRIA DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ

 

Dins la seva línia de suport a la creació i a les arts escèniques, el Centre Cívic Parc Sandaru convoca el Kinètic 2023-2024.

 

Podran presentar-s’hi totes aquelles companyies o persones creadores dins l’àmbit de les arts escèniques, que desenvolupin qualsevol disciplina amb voluntat de treball de qualitat, amb continuïtat, compromís i que compleixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases:

 

1. La recepció de propostes es durà a terme de l'1 al 15 de juny inclosos. No s’acceptaran propostes que arribin després d’aquesta data.

2. Ha de ser un projecte nou, inèdit, que es vulgui gestar i finalment exhibir. Si aquest presenta contingut d’altres autors, haurà d’estar degudament autoritzat per aquests o pels propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat correrà a càrrec del grup participant.

3. Per la selecció de projectes es tindran en compte aquelles iniciatives que arrisquin en la producció, en la investigació artística i en la creació contemporània.

 

4. No s’acceptaran propostes que no es puguin realitzar tenint en compte les característiques de la sala, ni propostes que vagin adreçades a públic familiar.

 

5Per participar caldrà presentar un dossier que inclogui:

· Proposta de treball: descripció del projecte, sinopsi, fitxa artística i tècnica.

· Calendari de treball: disponibilitat d’horaris, l’espai requerit i necessitats tècniques dels assaigs (a consensuar amb l’equip d’arts escèniques del centre cívic).

· Currículum de la companyia i dels integrants de la mateixa.

 

· Necessitats tècniques per a l’estrena.

 

· Materials de creacions anteriors, com a material de referència.

· Omplir la fitxa d’inscripció (que trobareu aquí) o al final de les bases.

 

6. Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a artsesceniques@ccparcsandaru.cat

7. El centre ofereix:

· Suport personalitzat en funció a les necessitats de cada companyia.

· La utilització de sales d’assaig entre 4 i 6 mesos (de setembre a maig), en funció de les necessitats de la companyia i la disponibilitat del centre cívic.

· Una beca de 1000 € per donar suport a la producció de l’espectacle.

 

· L’ús d’un espai d’emmagatzematge per l’atrezzo de l’espectacle, durant els mesos d’assaig i fins el dia de l’estrena.

· Suport artístic amb l’ajuda de la mirada d’externa d’un professional del sector de les arts escèniques. En les edicions anteriors vam comptar amb Jorge-Yamam Serrano i Míriam Escurriola. Les companyies podran comptar amb aquest suport a pactar temps i horaris en funció de les necessitats de cada companyia.

· Convivència i suport de la resta d’artistes seleccionades.

· Jornada de treball conjunta entre les companyies seleccionades, l’Aina Tur i la Sílvia Artigas (responsable de programació i comunicació de la Sala Beckett, respectivament).

· Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle i la funció.

 

· Difusió de l’espectacle, plataformes 2.0.

 

· Invitació a diferents programadors del sector.

 

· Estrena de l’espectacle a la Sala Sandaru, un divendres dels mesos compresos entre gener i maig al vespre (hora a concretar). Sala amb una capacitat màxima per a 180 persones (aforament revisable segons els criteris sanitaris), escenari tipus rosco de 7m d’ample per 5m de fondària i 40cm d’alçada, 2 vestuaris, i equip d’il·luminació i so. Fitxa tècnica: Raider de la Sala Sandaru aquí.

 

· Taquillatge íntegre aconseguit el dia de l’estrena.

 

· Breu col·loqui post-funció

 

8. Un cop rebudes les propostes i feta la selecció, es concertarà una entrevista amb les companyies. Per ordre de selecció es pactarà el calendari de treball amb cada una d’elles, i es farà la signatura d’acords i compromisos entre les sol·licitants i el centre.

 

9. Les companyies seran degudament informades del resultat de la selecció per correu electrònic abans del 5 de juliol.

 

10. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

 

Col·laboradors: Teatre Eòlia, Sala Beckett

bottom of page