top of page

BASES Mostra'T 2024

CONVOCATÒRIA D'EXHIBICIÓ D'ESPECTACLES TEATRALS EN FORMAT CONCURS

Dins la seva línia de suport a la creació i a les arts escèniques, el Centre Cívic Parc Sandaru convoca la XIV edició del Mostra’T, amb l’objectiu d’oferir la SALA SANDARU com a espai d’exhibició per a companyies interessades en presentar la seva obra davant de públic i professionals del sector.


Podran presentar-s’hi totes les companyies que disposin d’un espectacle de teatre de text per mostrar i que compleixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases:

 

 

1. La recepció de propostes es durà a terme del 15 al 25 d'abril inclòs. No s’acceptaran projectes que arribin després d’aquesta data.

 

2. Per participar caldrà omplir la fitxa d’inscripció (que es podrà trobar clicant aquí) o a baix a continuació de les bases.

 

3. Enviar el dossier de l’espectacle, currículum de la companya o creadores, fitxa tècnica, material fotogràfic i vídeo de l’espectacle sencer, d’inici a fi, que podeu penjar a VIMEO o YOUTUBE, sempre i quan no es requereixi una descàrrega prèvia i ens faciliteu les credencials necessàries per a poder visionar-lo sense entrebancs.

 

4. Les obres hauran d’estar degudament autoritzades pels autors o propietaris dels drets de representació. En el cas que hi hagi despeses de drets d’autor aquestes aniran a càrrec del grup participant.

 

5. Del total de projectes presentats a la convocatòria, l’equip d’arts escèniques del Sandaru en farà una selecció, i un d’aquests projectes seleccionats serà escollit a partir de la comissió de selecció formada pel públic empoderat. Tant les companyies escollides per participar a la mostra com les no seleccionades seran degudament informades per correu electrònic abans del 31 de maig.

 

6. Les obres de teatre seleccionades es presentaran un divendres dels mesos compresos entre octubre i desembre del 2024, a les 19.30 h. L’espai d’actuació serà la Sala Sandaru. Una sala amb capacitat per a 150 persones, escenari tipus rosco de 7 m d’ample, 5 m de fondària i 40 cm d’alçada, 2 vestuaris i equip d’il·luminació i so. El centre cívic aportarà el material de llum i so que disposi. Fitxa tècnica: Raider de la Sala Sandaru aquí.

 

7. Les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so per tirar funció.


8. El vestuari, l’escenografia, atrezzo i material tècnic específic necessari correrà a càrrec dels participants.


9. La sala estarà a disposició de la companyia el mateix dia de funció des de les 8 del matí fins a l’hora de la representació.


10. Cada companyia podrà fer publicitat específica del seu espectacle. El centre cívic s’encarregarà de la difusió de la mostra a través de cartells, de la web del centre cívic i les plataformes 2.0.


11. Cada companyia rebrà 950 € i el taquillatge íntegre aconseguit el dia de la seva participació al Mostra’T (taquilla inversa).

 

 

12. A partir d’un jurat constituït i vinculat amb el centre cívic i el món del teatre s’atorgarà, entre d’altres, el Premi Mostra’T


· Premi Mostra’T: Aquest consistirà en formar de la programació 2025 del TEATRE EOLIA, la possibilitat d’establir-se com a residència del gener al juliol del 2025 al Centre Cívic Parc Sandaru, a més d’una dotació econòmica de 1.500 €.

 

 

13. El veredicte es donarà a conèixer el divendres 20 de desembre del 2024, a les 19.30 h, en un acte de cloenda a la Sala Sandaru.


14. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

 

 

Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a: artsesceniques@ccparcsandaru.cat 

 

Col·laboradors:  Teatre Eòlia, Elisenda Que responsable de les XXSS dels centres cívics.

bottom of page